chú trọng phần phúc lợi cho dân cư

Phải có chỗ để ôtô rộng lớn ở khu trung tâm (làm nơi để tất cả các xe không chạy trong thời gian những hành khách của các xe đó ở trong trung tâm) là một điều kiện cần thiết cho toàn bộ hệ thống giao thông của thành phố hoạt động bình thường. Sức chứa của những sân bãi để xe đó phụ thuộc trực tiếp vào khả năng thông xe của những đường tốc hành và đường phố trục dẫn vào trung tâm. Để tính gần đúng ban đầu có thể lấy sức chứa dự trữ 2 – 3 giờ duanecolifecapitol.net. Khi tính toán sân bãi để xe cần lưu ý rằng trong vòng 2-3 giờ cao điểm buổi sáng thì trong tổng sô’ xe ôtô chạy vào khu doanh nghiệp trung tâm của thành phố có 20 – 30% đỗ tại sân bãi để xe suốt cả ngày làm việc 40 – 50% số xe đỗ ngắn hạn và 25 – 35% số xe rời khỏi khu trung tâm ngay. Phải làm sao cho khu trung tâm cấp thành phố có tình hình giao thông tốt nhất so với các khu chủ yếu của thành phố và khu vực ảnh hưởng của nó (30 – 50km). Điều vừa nói trên đây không phải chỉ đối với giao thông trong nội thành mà còn đối với cả giao thông liên lạc đối ngoại và giao thông ngoại thành.
Khi trung tâm ở thành phố nhỏ còn nằm trong phạm vi bán kính đi bộ đến khu vực xây dựng nhà ở thì nó kết hợp hầu như tất cả các hình thức và các cấp phục vụ văn hoá và sinh hoạt của dân cư. Khi thành phố phát triển một phần những chức năng ấy ngày càng chuyển sang các khu nhà ở và các cấp khác. Khi dân số từ 100 đến 300 ngàn người trung tâm thành phố có thể có đến 30 – 40% tổng số lần lui tới mạng lưới phục vụ văn hoá và sinh hoạt. Đối với thành phố cực lớn tỉ lệ này còn giảm xuống nữa (10 – 30%) nhưng trị số tuyệt đối của sự lui tới trung tâm sẽ không ngừng tăng lên. Tỉ trọng số người làm việc ở trung tâm cũng sẽ tăng lên.
Phần phúc lợi phục vụ cho dân cư ở trung tâm thành phố cũng xác định khá đúng tỉ lệ số người làm việc ở đây trong các ngành phục vụ. Những xí nghiệp và cơ quan cấu tạo thành phố (có người làm việc tính vào thành phần dân số cơ bản) không có tính chất độc hại không có lưu lượng vận chuyển lớn và không cần nhiều đất đai thì nên bố trí ở khu trung tâm. Như vậy tuỳ theo quy mô của thành phố và những điều kiện cụ thể mà khu trung tâm có thể có từ 20 đến 40% tổng số chỗ làm việc của các nhóm dân số thuộc thành phần cơ bản cũng như thành phần phục vụ.
Những gì thuận lợi cho thành phố khoảng 100 – 300 ngàn người thì sẽ gây những khó khăn lớn cho thành phố hơn 3 triệu người . Thực tế đa số thành phố có dân số hơn một triệu người phải giải toả khu trung tâm thành phố bằng cách thành lập những trung tâm công cộng phụ trợ lớn ở những khu đất riêng biệt so với trung tâm chính tức là cần tiếp tục phát triển thành hệ thống đa trung tâm. Đặc điểm riêng về vị trí giao thông của trung tâm và mật độ giao thông cao ở những lối vào gần trung tâm tạo nên những điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng xe công cộng chở khách. Ớ các nước sử dụng ôtô một cách rộng rãi phương tiện giao thông công cộng được dân cư sử dụng để đi làm việc ở trung tâm thành phố thường nhiều gấp mấy lần so với toàn thành phố nói chung.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN