đồ án quy hoạch thành phố của các kiến trúc sư nổi tiếng

Đối với nhiều điểm dân cư người ta đã nhiều lần thiết kế lại hoàn toàn các đồ án quy hoạch vì có sự thay đổi dân số tính toán cho tương lai . Chẳng hạn như người ta đã thiết kế 8 đồ án quy hoạch chung cho Novokuznexk 6 đồ án quy hoạch chung cho Volgograd và đã thiết kế quy hoạch chung cho Kharkov vào những năm 1924 1928 1936 1945 1957 – 58 1962 – 64.
Kinh nghiệm cho ta thấy rằng sự phát triển công nghiệp và do đó sự phát triển của các thành phố thường vượt quá dự đoán của các cơ quan lập kế hoạch còn diện tích đất dự trữ ít ỏi mà những người thiết kế dự kiến đã trở nên rất thiếu căn hộ Mường Thanh Viễn Triều. Chẳng hạn cơ cấu quy hoạch của Magnitogorsk Novokuznexk Angarsk và nhiều thành phố công nghiệp mới khác nữa ở Liên Xô lúc đầu được dự tính cho thành phố nhỏ sau đó lại dự tính cho thành phố trung bình. Đến 1972 những điểm dân cư ấy đã biến thành các thành phố lớn mặc dầu kể từ ngày thành lập chúng mới có 15-30 năm.
Thậm chí đối với những thành phố mới như Voljski’i Novokuĩbưshevsk Salavat v.v. mọc lên sau cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941 – 45) cũng đã nhiều lần phải sửa đổi quy hoạch chung do dân số tính toán và đất đai tăng lên nhiều.
Đồ án quy hoạch và xây dựng ban đầu (1950 – 52) của thành phố Voljski’i dự tính cho 5 vạn người có liên quan đến việc xây dựng nhà máy thuỷ điện Volgograd. Đồ án thiết kế đã được thoả thuận với Cục Quản lí công tác kiến trúc thuộc Hội đồng Bộ trưởng nước Nga vào năm 1951 và đã được Uỷ ban Hành chính tỉnh Volgograd phê chuẩn. Sau đó do có sự thay đổi các nhân tố cấu tạo thành phố mà đồ án quy hoạch thành phố Voljski’i đã được sửa đổi 3 lần. Ngay năm 1953 Viện Thiết kế thành phố đã lập đồ án thiết kế thành phố cho 74 ngàn người do tăng số cán bộ công nhân xây dựng. Tiếp đó năm 1955 Viện Thiết kế thành phố lại thiết kế và phê chuẩn đồ án mới cho 120 ngàn người. Về sau dân số tính toán cho thành phố Voljskii được lấy là 15 vạn người còn cơ cấu quy hoạch của nó thì phải thay đổi hẳn.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN