giải quyết nhu cầu không gian diện tịch tại các KĐT

Đế đáp ứng nhu cầu nhà ớ cho người dân dô thị Nhà nước tạo diều kièn thuận lơi cho các nhà đầu tư tham gia triển khai các dự án phát triển nhà ớ đỏ thị theo quy hoạch tháo gỡ khó khăn đầu vào có tầm quan trọng trong quvết định là địa điếm và quỹ dát. Tuy nhiên xét về lâu dài các giải pháp tạo quỹ đất bằng khai thác lại dát xây dựng sán có chiêm lấn đất canh tác dát ruộng vùng ven đồ thị là chưa thật kinh tê và bền vũng. Do giá trị đất cao chung cư Five Star Garden. tiền đền bù giai phóng mặt bằng quá lớn. tính hiệu qua dầu tư khai thác kinh doanh nhà ớ tính khả thi sẽ không cao.
Trong lịch sử phát triển các đô thị trên thế giới cũng như trong thực tiễn xây dựng ớ Việt Nam (thời thuộc địa) việc khai thác tiềm năng vùng đất địa hình phức tạp vùng đồi thoải sườn dốc < 25° để xây dựng các quần cư đô thị các thành phố thậm chí cả một sô thủ đô là việc bình thường. Với trình độ khoa học kĩ thuật và công nghệ cao hiện nay việc khắc phục những khó khãn làm giầu những tiềm năng hữu ích cua các quỹ đất tự nhiên này là trong tầm tay. Chúng ta có thể thừa hưởng những kinh nghiệm cùa Nga Pháp Ý Hungari Tiệp Nauy Tây Ban Nha Áo Thụy Điến Nhật Brazin và nhiều nước khác đế làm sông lại tiềm nãng to lớn này. Một khi tiềm nãng đất dốc được khai thác tận dụng không chi giải quyết được nhu cầu không gian diện tích cho các khu đô thị mới. mà còn kết hợp được nhiều lợi ích khác:
Phân bô hợp lý hơn dân cư với vùng kinh tế quy mó nhỏ và trung bình thích ứng với nhiéu vùng địa hình sinh thái da dạng và phát triển các điểm du lịch sinh thái.
Tránh phải hàng năm lo chỏng lụt lũ. bão cho các bán ớ vị trì phái đối mặt thường xuyên với ngập lụt lũ bão.
Tạo được những thành phô mang bản sắc địa phương có dấu ân của địa hình và găn bó với vãn hoá vùng.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN