Khởi động động cho sản phẩm và chương trình của bạn

Khi ông chủ shop đồng hồ rolex đã có một trang web và mọi người có thể bắt đầu nhận được giá trị từ bạn và mua sản phẩm của bạn, đã đến lúc thu hút mọi người với những giá trị được cung cấp miễn phí và cuối cùng là chào bán thứ gì đó.
Trong bước này, tôi thích dùng từ “vận động” hơn là “quảng bá” vì một chiến dịch vận động gia tăng giá trị khác hoàn toàn với việc quảng bá.
Qụảng bá là một hoạt động tiếp thị đơn lẻ hoặc một loạt các giao dịch với một khách hàng. Đó là một tờ quảng cáo hay bưu thiếp nói đại ý rằng: “Này, hãy mua sản phẩm của tôi đi!”. Nếu nó không có tác dụng thì nó sẽ vẫn được gửi đi lần nữa và lần nữa cho đến khi khách hàng phát điên.

khởi động cho sản phẩm và chương trình của bạn
Còn một chiến dịch gia tăng giá trị khác và là cách làm tốt nhất trong ngành của chúng tôi. Về mặt thuật ngữ, một chiến dịch là một chuỗi chiến lược các hoạt động quảng bá nhằm mang đến hành vi mong muốn từ phía khách hàng. Trong một chiến dịch gia tăng giá trị điển hình trong lĩnh vực chuyên gia, chúng tôi đưa ra một loạt giao dịch với khách hàng có nội dung thực sự tốt cho họ. Chúng tôi đưa ra những thông tin miễn phí và cuối cùng thì có thể nói ra một cách hiệu quả: “Này, nếu bạn muốn có những tài liệu học tập miễn phí mà tôi vừa gửi thì hẳn bạn sẽ thích chương trình môi của tôi có tên [chèn tên sản phẩm của bạn vào đây].”

Để biết thêm chi tiết về shop đồng hồ rolex vui lòng truy cập: http://www.shopdonghorolex.com/

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN