phân tích sản lượng chi phí

Việc phân tích lãi (lỗ) tính đến các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất và bán ra các sản phẩm được sản xuất các khoản chi này thường được tính theo định mức nên có thể tính được theo tỷ lệ % doanh thu. Tuy nhiên việc tính toán không thể gộp toàn bộ chi phí cố định và chi phí khác cần thiết cho việc duy trì hoạt động bởi các khoản chi phí này liên quan đến việc sản xuất và kinh doanh nhiều khối lượng khác trong tương lai. Nói cách khác chúng chỉ được phân bổ một phần vào khối lượng hàng hóa tính toán mà thôi canhoecolifecapitol.com. Để cho dễ tính toán người ta thường tính các khoản chi phí này theo tỷ lệ % doanh thu
Như đã trình bày ở các chương trước các số liệu điều tra sẽ cho bạn biết các hệ số (%) về chi phí cho hàng hoá bán ra cho số dư doanh thu cho các chỉ tiêu quản lý và bán hàng cho lợi nhuận tính theo phần trăm so với doanh thu và vô số các số liệu thống kê quan trọng khác chung cư 58 Tố Hữu.
Việc phản tích lãi (lỗ) có thể được tiến hành theo nguyên tắc được trình bày dưới đây trong đó doanh số là doanh thu từ việc bán một khối lượng hàng hóa chi phí cho hàng đã bán là mọi chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ khối lượng hành hóa đó và chi phí hoạt động là những khoản chi gián tiếp.
Uơc tính mức lãi/lỗ năm đầu là phần việc chính yếu của phương án tài chính của bạn. Nếu bạn nhận thấy rằng doanh thu năm đầu sẽ không tạo ra được lợi nhuận thì điều đó đương nhiên là không phải tin vui; nhưng bạn nên nhớ rằng không phải doanh nghiệp nào kể cả các doanh nghiệp thành đạt cũng có thể kiếm ngay được tiền ở năm đầu tiên.
Nếu kết quả tính được là âm (<0) tức là bị lỗ bạn thử xác định xem liệu công việc có quá sức bạn hay không. Nếu các số liệu dự đoán năm thứ hai cho thấy doanh thu tăng lên rất mạnh và tạo ra lợi nhuận đủ lớn để bù đắp những thất thu (lỗ) bạn phải chịu vào năm thứ nhất khi còn "đang tìm chỗ đứng" và ổn định doanh nghiệp thì bạn vẫn nên xét đến việc tiến hành khởi sự công việc làm ăn của bạn. Nếu các số liệu phác thảo của bạn cho thấy tình hình không sáng sủa hơn vào các năm thứ hai thứ ba và thứ tư thì bạn cần xem xét kỹ lại xem liệu đó có đúng là một công việc cần phải khởi sự hay không. Nếu doanh nghiệp thu đuợc lợi nhuận phần tiền lãi còn lại sau khi thực hiện các nghĩa vụ về thuế nghiệp chủ có thể sử dụng để trả lợi tức (cổ tức) thanh toán các khoản nợ gốc hoặc tích lũy cho sự phát triển.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN