tái sản xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa

Ớ Liên Xô đang tiến hành công tác to lớn nhằm đảm bảo sự phân bố sản xuất một cách hợp lí (trên quan điểm phát triển nhịp nhàng nền kinh tế và vãn hoá) và phân bố dân cư tương ứng với nó. Do việc xây dựng công nghiệp mới khai thác đất đai mới và phát triển giao thông vận tải mà sự phân bố các thành phố trong toàn quốc đã trở nên đểu hoà hơn ở những vùng trước đây dân cư thưa thớt thì nay đã mọc lên các thành phố mới những trung tâm công nghiệp khoa học và văn hoá. Song những thành tựu đó cũng không làm giảm tiến độ phát triển của các thành phố trung bình và lớn truớc đây chung cư Mường Thanh Oceanus.
Những khả năng tiềm tàng vô cùng to lớn để phát triển kinh tế Liên Xô cho phép sau này có thể tăng thêm nhiều thành phố có tính chất công nghiệp khoa học – sản xuất và khoa học. Việc giải quyết vấn đề cơ cấu quy hoạch của những thành phố đó tuỳ theo vị trí của chúng trong hệ thống phân bố dân cu đang thu hút sự chú ý ngày càng nhiều của các kiến trúc su cán bộ xây dụng các nhà kinh tế và chuyên gia nhũng ngành khác.
Việc tái sản xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa không những chỉ xác định truớc sự phát sinh nhũng thành phố công nghiệp mới mà còn xác định truớc sự cần thiết phải mở rộng các thành phố hiện có. Đồng thời sụ phát triển nhũng thành phố trung bình và lớn – nhũng trung tâm công nghiệp và văn hoá – cũng không ngăn chặn việc mở rộng các thành phố sẵn có và xây dụng nhũng thành phố mới. Sụ phát triển nhanh chóng của các thành phố đó là một đặc điểm điển hình của ngành kiến thiết đô thị Liên Xô. Trong những tài liệu chuyên môn xuất bản trong thập niên’1960 – đầu thập niên 1970 ta thuờng thấy chỉ dẫn rằng: điều chỉnh và hạn chế sụ phát triển của thành phố trong phạm vi kích thuớc (quy mô) tối uu phải là những biện pháp chủ yếu để bảo toàn tính toàn vẹn của thành phố và khắc phục những khó khăn phát sinh ra khi phát triển cơ cấu quy hoạch của nó. Do chỉ dẫn nhu thế mà đã có nhũng đề nghị lập một cơ cấu quy hoạch “tĩnh”. Với cơ cấu đó thì thục tế không có khả năng hoặc rất khó cải biến chất luợng trong tuơng lai.
Cơ sở của thuyết quy mô tối uu là quan niệm về sụ cần thiết và khả năng hạn chế dân số thành phố ở mức cuối cùng tức là mức mà theo ý kiến của những nguời ủng hộ thuyết này thì đảm bảo đuợc việc tổ chức sản xuất công nghiệp một cách tốt nhất và tạo đuợc nhũng điều kiện tốt nhất cho cuộc sống của dân cu với phí tổn tối thiểu cho việc xây dụng thành phố và quản lí nền kinh tế đô thị. Những nhân tố thuờng đuợc xét đến một cách tổng hợp hoặc riêng biệt.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN