Tư duy trên giấy

Tư duy trên giấy
Để tuyển được đúng người, hãy bắt đầu bằng việc tư duy trên giấy. Hãy vạch ra giấy những đặc điểm liên quan đến người phù hợp cho vị trí cụ thể nào đó. Viết ra mọi đặc điểm, phẩm chất, kinh nghiệm, kỹ năng, hay tài năng mà ứng viên lý tưởng cẩn có, chính xác như thể bạn đang gửi đến nhà máy sản xuất một đơn hàng đặt làm một sản phẩm thiết kế theo yêu cẩu. Hãy thực hành việc bán đồng hồ nam đẹp ngay tại cửa hàng thay vì bạn ngồi vẽ tương lai cho nó

Nâng cao khả năng tư duy của bạn
Tiếp theo, hãy mô tả công việc (hoặc các công việc) mà bạn muốn người đó thực hiện. Mô tả kết quả công việc được kỳ vọng, và đưa ra các tiêu chí đo lường cụ thể. Mô tả những năng lực và kỹ năng chứng thực mà người đó cẩn để đạt được những kết quả này. Sau đó, hãy mô tả tích cách của ứng viên lý tưởng mà bạn muốn tuyển vào.
Hãy tiến hành quá trình này một cách chặt chẽ. Kiên quyết chỉ tuyển người mà bạn hài lòng, nể trọng và muốn đồng hành. “Sự đáng mến” là một tiêu chí tối trọng trong các mối quan hệ con người và bạn nên xác lập nó như một trong những tiêu chuẩn tuyển dụng của mình.

Xem tại: http://donghohoangkim.vn/dong-ho-nam.html

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN